6698 Sayılı Kanun KVKK

24 Mart 2016 Tarihinde mecliste kabul edilen 6698 sayılı kanun olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla ilk başta özel hayatın korunması amaçlandı. Ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından korumaya alınması için kişisel verileri toplayıp işleyen tüzel ve gerçek kişilerin uyması gereken kurallar ve yükümlülükleri de düzenlenmiştir.

KVKK Nedir?

KVKK, açılımı yapıldığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak okunur. Kanunun kapsamında kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler ile kişisel verileri işlenen gerçek kişiler vardır. Eğer kişinin kendi rızası alınarak kişisel verileri işleniyorsa buna açık rıza adı verilir. Kişisel verilerin işlenmesi ise çok kapsamlı bir terim olarak kanunda yer alır. Bu terime göre kişisel verileri toplayan gerçek ve ya tüzel kişiler bu veriler üzerinde her türlü tasarrufa sahip olmaktadırlar.

Gerçek kişiler ise açık rıza vererek bu durumu kendileri kabul etmiş olur. Yani pek çok sitede önümüze çıkan ve kabul etmezsek sitede gezinmemizi imkânsız kılan o kabul butonuna bastığınız anda; kişisel verilerimizin kısmen ya da tamamen kayıt edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi veya devralınması gibi her türlü işlemi de kabul etmiş olursunuz.

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Peki, bu verilerin kötü amaçlarla kullanılmasını engellemek için 6698 sayılı kanun kapsamında devletin yaptırımı olmuyor mu? Elbette büyük yaptırımları var. O nedenle internet siteleri, kişinin açık rızasını almak için uğraşırlar. Bu durum da kanunun Kişisel Verilerin İşlenme Şartları balığının altındaki 5. Maddede düzenlenir. Bu şartların neler olduğuna bakacak olursak:

·        Kişisel veriler gerçek kişilerin açık rızası olmadan işlenemez.

·        Kişisel verilerin gerçek kişilerin rızası olmadan işlenmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Kişinin rızasını fiili olarak almanın mümkün olmadığı durumlarda, kişinin veya bir başkasının beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin gerçekleşmesi için ya da feshi için doğrudan ilgili olduğu durumlarda sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin gerekli olması,

ç) Kişinin kendi verilerini alenileştirilmiş olması,

d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak kaydıyla veri sorumlusunun kanuni menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

Özel Nitelikli Veriler Hangileridir?

Bunların haricinde 6698 sayılı kanuna göre;  özel nitelikli sayılan kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır. Öyleyse özel nitelikli veriler nelerdir? Özel nitelikli veriler;

·        Kişinin ırkı

·        Dini

·        Etnik kökeni

·        Felsefi inancı

·        Kılık kıyafeti

·        Siyasi düşüncesi

·        Mezhebi ve diğer inançları

·        Cinsel hayatı

·        Sağlık verileri

·        Ceza ve mahkûmiyeti

·        Vakıf ve ya sendika üyeliği

·        Biyometri verileri

·        Genetik özellikleri ve buna ait veriler özel nitelikli veri kapsamına girer.

Bu özel nitelikli verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler kanunlarda belirtilen hallerde açık rızaya gerek duymadan işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ilgili kurumların bazı işlemleri yürütebilmesi için sır saklama yükümlülüğü baki kalmak şartıyla açık rıza olmaksızın işlenebilmektedir. Ancak bu veriler işlenirken gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır.KVKK Suçlar ve Kabahatler

Kişisel verilere ilişkin suçlar işlendiği takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ile 140. Maddelerinde yer alan yaptırımlar uygulanır. Bu kanun kapsamında yer alan kişisel verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl alınacağı ya da işlendikten sonra neler yapılabileceği ile ilgili hükümlere karşı işlenen suçlarda 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Hatta özel nitelikli velilerle ilgili kötüye kullanım olduğunda bu ceza %50 oranında artırılmaktadır.

Kişileri yeteri kadar aydınlatmadan verilerini almak, güvenliği sağlayamamak, kurul kararlarına uymamak ise kabahat kapsamına girmektedir. Bu kabahatler de 6698 sayılı kanun olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan 18. Maddeye göre en az 5.000 TL en fazla 1.000.000 Türk Lirası’na kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

6698 Sayılı Kanun Kimleri Kapsar?

6698 sayılı kanun, internet üzerinde işlem yapan herkesi kapsar. Özellikle internet sitelerinde gezinirken karşımıza çıkan aydınlatma metni ve çerezleri kabul etme pencerelerini onayladığımızda kişisel verilerimiz üzerindeki tüm kontrolü belli bir süre için internet sitesi veri sorumlusuna devretmiş oluruz. Bu verilerden bazıları saklanarak bir dahaki ziyaretimizde sitede daha rahat gezinmemizi sağlar. Bu verilerin işlenmesini kabul etmediğimiz takdirde bazı sitelerde gezinmek neredeyse imkânsızdır. Hatta yorum yapabilmek için mutlaka bu verileri girmemiz gerekir.

Kişisel Veriler İnternet Sitesinde Ne Kadar Saklanır?

İnternet siteleri tarafından toplanan kişisel verilerinizden bazıları 7 gün içinde silinirken bazı veriler ise 3 veya daha fazla yıla kadar saklanır. Bunun yanı sıra siteye üye veya abone olduysanız, aboneliğinizi ya da üyeliğinizi sonlandırdıktan belli bir süre sonra ancak silinirler. Server’larda saklanan çoğu veri, kişisel olmasına rağmen özel nitelikli kişisel veriler değildir.

6698 Sayılı Kanun İle belirtildiği gibi verileri alan kurum ve ya internet sitelerinin bu verileri saklama süreleri kendi sektörlerini kapsayan kanunlarla belirlenmiştir. Buna göre;

·        Çağrı Merkezi Ses Kayıtları 6563 Sayılı kanuna göre 3 yıl,

·        Üyelik ve rezervasyon kayıtları sırasında alınan veriler 6098 sayılı kanuna göre 10 yıl,

·        Muhasebe ve finansal işlemlerin tüm veri kayıtları 6102 ve 213 sayılı kanunlara göre 10 yıl,

·        Çerez Ve Log kayıtları 5651 sayılı kanuna göre en fazla 2 yıl,

·        Çevirim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 5651 Sayılı kanuna göre 2 yıl,

·        Müşterilere ilişkin kişisel veriler, 6563 sayılı kanuna göre 3 yıl, hukuki ilişki olursa bitişinden sonra 10 yıl,

·        Tedarikçilere ilişkin Kişisel Veriler 6102, 6098 ve 213 sayılı kanunlara göre hukuki ilişkinin bitiminden itibaren 10 yıl,

·        Kişisel verileri koruma kurulu işlemleri tarafından toplanan veriler 6698 sayılı kanunda belirtilen veri saklama ve imha politikasına göre 10 yıl,

·        Sözleşmeler yine KVKK tarafından belirlenen saklama ve imha politikasına göre sözleşmenin bitimiyle birlikte 10 yıl,

·        Kurum İletişim Faaliyetleri KVKK politikalarına göre faaliyetin bitiminden itibaren 10 yıl,

·        Donanım ve yazılıma erişim KVKK ‘ya göre 2 yıl,

·        Ziyaretçi ve toplantı kayıtları 2 yıl,

·        Kamera kayıtları 2 yıl,

·        Mal ve hizmet tanıtımı amacıyla alınan elektronik iletişim bilgileri en fazla 1 yıl saklanabilir.

Buna aykırı davranılması halinde 6698 sayılı kanuna göre yaptırım uygulanır. Bu yaptırımların ya da para cezalarının uygulanması şikâyete bağlıdır. Kişisel verileri kanunlara aykırı bir şekilde işlenen kişinin ilgili kuruma şikâyeti sonucunda yapılan incelemeyle belirlenir. Bu durumda karşı tarafa cezai yaptırım uygulanır. Bu nedenle kişisel verilerin dikkatli bir şekilde korunmasını sağlamak gerekir. Bu bağlamda yardım alınabilecek KVKK danışmanlık firmaları vardır. Bu firmalara başvurmak ve hizmetlerinden faydalanmak internet sitesi sahiplerini pek çok sorumluluk ve yükümlülükten kurtarır.

Pek çok İnternet sitesi KVKK danışmanlık almak üzere bazı kurumlardan yardım alır. Bu kurumlar 6698 sayılı kanunda belirtilen kurulların kurulmasını ve verilerin hangi şekilde işleneceği konularında danışmalık hizmeti vermektedirler. Bu hizmetlerden yararlanan internet siteleri hem kanuni olarak hem de iş yükü bakımından rahatlar. Eğer siz de internet sitenizde KVKK ile ilgili sorunlarla boğuşmak istemiyorsanız o zaman KVKK danışmanlık şirketlerinden yardım almalısınız. Ankara KVKK danışmanlık firmalarından biri olan ankarareklamdanismanliği.com ile hemen iletişime geçin ve detaylar hakkında bilgi sahibi olun. 

Formu Doldurup İletişime Geçebilirsiniz